ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS,TISZTÚJÍTÁS

Jelentős eseményre került sor február 25.én klubunk életében,mivel elérkezett az éves közgyűlés ideje ahol számot adott a vezetöség az eltelt év munkájáról és pénzügyi helyzetéről.Dr Gyula Zoltán elnök terjesztette a tagság elé a beszámolót és ismertette a pénzügyi beszámolót is ,melyet az ellenőrző bizottság egészített ki.A hozzászólások után a tagság az előterjesztést egyhangulag elfogadta.Ezt követően választásokra került sor ,mivel az előző elnök nem vállalta tovább az elnöki tisztséget egészségügyi okok miatt,és további vezetőségi tagok sem vállalták tovább tisztségüket.
A jelölő bizottság előterjesztése után a tagság megválasztotta Elnöknek Kósa Lászlót egyhangu szavazás mellett.A vezetőségbe további 10 fő kerűlt beválasztásra illetve megerősitésre,/3 fő elnökhelyettes,7 fő vezetőségi tag/ és megerősítésre került az ellenőrző bizottság is!
Gratulálunk a megválasztott vezetőségnek és jó szervezeti munkát kívánunk részükre.
Az Új elnökség tagjai:
Kósa László elnök,Dr Gyula Zoltán elnökhelyettes,Dr Gallovits László elnökhelyettes,Gyulai Ferenc elnökhelyettes,Baranyaí Lászlóné vez.tag,Borosné Pápista Zsuzsanna vez.tag,Erdélyi Józsefné vez.tag,Kiss Endréné vez.tag,Oravecz Mihály vez.tag,Prokaj Lászlóné vez.tag,Somfai
Tiborné vez.tag.
Ellenőrző bizottság tagjai:Bukta Tibor,Berecz Albertné,Horváth Istvánné.