Közgyűlés után.

Tisztelt Tagjaink! Mint már korábban is bizonyosan tudtátok április 10-én került sor a Szervezetünk közgyűlésére.Ezen írást azoknak szánom akik nem vették a fáradtságot arra hogy a legfontosabb éves rendezvényre eljöjjönek.Két fontos dolog került terítékre e napon,az egyik a végzett munkáról a szervezet életéről szóló beszámolók elfogadása,míg a másik a szervezet elnökségének,benne az elnök személyének a megválasztása.A megjelent tagjainkat Kósa László elnök köszöntötte.
Majd megállapította a jelenléti ív alapján a határozat képességet,melyek után a közgyűlés tisztségviselői kerültek megválasztásra. A levezető elnök,Oravecz Mihály beterjesztette a napirendi pontokat melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.Más javaslat nem érkezett.A beszámolót Kósa elnök úr ismertette a tagsággal és ugyan csak a pénzügyi beszámolót és tervezetet is.Ezek után a Felügyelő bizottság elnöke tett jelentést a végzett ellenőrzésekről, mely rendben találta az ez irányú tevékenységet.
A szervezet működő csoportjainak vezetői adtak tájékoztatást.Ezek után 4 hozzászólásra került sor,majd a tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolót./Csatolva/ A vezetőség négy éves mandátuma lejárt így új választásra került sor.A jelölő bizottság elnöke Szabó Miklós tájékoztatta a tagságot az ez irányú munkáról és beterjesztette javaslatait a tagság felé.A tagság a beterjesztett vezetőség tagjait,és az elnökre tett javaslatot egy-egy tartózkodás mellett elfogadott.Más javaslat nem volt a tagság részéről.A szervezet elnöke maradt Kósa László.A vezetőség tagjai a régiek maradtak.A felügyelő bizottság is megválasztásra került.Egy új vezetőségi tag került megválasztásra Bereczné helyett,aki nem vállalta tovább az ez irányú munkáját.A közgyűlés lezárásra került.A szervezeti élet pedig megyen tovább.Várjuk tagjainkat továbbiakban is-tegyük hasznosabbá a napjainkat!

Az elnökség tagjai tehát: Elnök: Kósa László.elnökségi tagok:Oravecz Mihály elnökhelyettes,Prokaj Lászlóné elnökhelyettes.Erdélyi Józsefné,Juhász Kálmánné,Molnár János,Simon Lajosné,Somfai Tiborné,Stálné Kovács Ibolya . A felügyelő bizottság tagjai: Bukta Tibor,Tóth Béláné,Tűzkő Gyuláné. GRATULÁLUNK!