Közhasznúsági jelentés 2009. évről

Az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-ában foglaltak szerint 2009. évről Szervezetünk Közhasznúsági jelentését az alábbiakban terjesztjük a közgyűlés elé:

a./ Bevétel: 1.306.957.- Ft

Kiadás: 1.606.296.- Ft

b./ Költségvetési támogatásban 2009. évben Szervezetünk az alábbiak szerint létesült:

Nemzeti Civil Alap Észak-Magyarországi Régió 366.750.- Ft
NCA Nemzetközi Kapcsolatok 2009. 400.000.- Ft
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 165.000.- Ft
Összesen: 931.750.- Ft

c./ Vagyoni helyzetünk:

Ingatlan vagyonnal nem rendelkezünk -
Számítógéprendszer 240.000.- Ft
Fogyóeszköz 410.000.- Ft
Összesen: 650.000.- Ft

d./ Cél szerinti juttatások: nem voltak.

e./ Egyéb bevételek:

SZJA 1 % 25.102.- Ft
Tagdíj 179.200.- Ft
Kamat 12.268.- Ft
Egyéb 158.637.- Ft
Összesen: 375.207.- Ft

f./ A Közhasznú Szervezet tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek.

g./ A Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet fő feladata az alapszabályban foglaltak szerint a kapcsolattartás a nyugdíjasokkal, a civil szervezetekkel – különös figyelemmel a civil fogyasztóvédelmi szervezetekkel, idősek-klubjaival és otthonaival, az Önkormányzatokkal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központtal, a Bartakovics Béla Közösségi Házzal a nyugdíjasok – és nyugdíjaskorú lakosság érdekeinek védelmében.

A különböző pályázatokon nyert összegeket az alábbi célfeladatok megvalósításának támogatásához kaptuk, mellyel elszámolási kötelezettségünknek minden esetben hiánytalanul eleget tettünk:

Nemzeti Civil Alap Északi Régió : NCA-EM-09-0037 működési költségre 489 ezer forintot, melyből 2009.12.3l-ig 366.750.- Ft került átutalásra, a fenn maradó 122.250.- Ft -ot a szerződésben foglaltak szerint 2010-ben kapjuk meg.

Nemzeti Civil Alap : NCA-NK-09-C-0003. „Határon átnyúló nemzetközi civil kapcsolatok létesítésére, erősítésére” /Sepsiszentgyörgy Eger ünnepe/ 400.000.-Ft .

Eger Megyei Jogú Város Civil Alapból:
– MJV-2009/I. „Anyák napja” városi rendezvényhez 30.000.- Ft
– MJV- Eger Ünnepe rendezvényhez 25.000.- Ft
– MJV 2009/II. Eger- és környéke Kistérségi „Hagyományőrző Együttesek Fesztiválja” 18. alkalommal 40.000.- Ft .
– MJV Kulturális Alap „Nagy Miklós Emlékműsor” 12. alkalommal 70.000.- Ft .

Tekintettel arra, hogy tagságunk összetételét figyelembe véve a tagdíjbevételen kívül más
számítható bevételi forrásunk nincs a pályázatokon keresztül tudjuk fenntartani www.dobokatica.hu és www.dobokatica.hu/fogyasztovedelem internetes és E-mail:nyesz-eger@reemail.hu kapcsolatunkat, melyen keresztül sokrétű és sokszínű hazai és nemzetközi tevékenységünket folytatni tudjuk. Az SZJA 2007-es 10.610 Ft és 2008-as 14.492 Ft egy százalék összegek 2009-ben kerültek átutalásra, mely külön sorban szerepel a mérlegbeszámolóban és a közhasznúsági jelentésben.

Eger, 2010. január 14.

A „Közhasznúsági jelentést” a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet közgyűlése 2010 január 18-án egyhangúlag elfogadta.

Eger, 2010. január 18.

Dr.Gyula Zoltán elnök

Tartalom: