Befektetési szabályzat

DOBÓ KATICA NYUGDÍJAS SZERVEZET
BEFEKTETÉSI SZABÁLYZATA.

A szervezet neve: Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Eger
Székhelye. 3301. Eger Knézich Károly út 8. /Megyei Művelődési Központ /
Bélyegzője: köriratban '' Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet EGER'' szöveg,
középen az alapítás éve -1992 - látható.

Pénzkezelési bankfiókja:
OTP Heves Megyei Igazgatóság 3300 Eger Hatvani kapu tér 7.
Számlaszám:
11739009-20119643.

Számlatulajdonos neve: Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Eger

Számlaforgalommal kapcsolatos aláírási joggal rendelkező személyek:

  • Egy személyben a mindenkori elnök - jelenleg Papp Jánosné - betétlekötési szerződést köthet,
    átutalást, pénzfelvételt eszközölhet,
  • Kettős aláírással a mindenkori alelnökök a gazdaságvezető aláírásával - jelenleg dr.Istókné
    Fekete Margit, vagy Gyulai Ferenc és Nagy Ottóné gazdaságvezető - betétlekötési
    szerződést köthet, átutalást, pénzfelvételt eszközölhet.

A Szervezet APEH adószáma: Eger 19136118-1-10.
A Szervezet KSH jelzőszáma: Eger 27287.

A Szervezet a KSZT. 19. § és 20 §-ban foglaltak szerint köteles az éves beszámolójában
gazdálkodási tevékenységéről beszámolni, melyet a közgyűlés 50 % plusz egy fővel fogadhat
el nyílt szavazással.

A Szervezet befektetési szabályzatát az l998. Június 22-i közgyűlés elfogadta.
Eger, 1998. június 22.
A 2003.március 3-i éves beszámoló- és tisztújító közgyűlése a vezetőségbe történt
személyi változást egyhangúlag elfogadta. Változás kiemelt betűvel szedve.
Eger, 2003. március 3.

A 2004. március 1-i közgyűlés a módosítást egyhangúlag elfogadta. Változás dűlt betűvel szedve.
Eger,2004. Március 1

Papp Jánosné
elnök

A Befektetési Szabályzatban a 3 alelnök és a pénztáros rendelkezik aláírással./Új alelnök Dr. Gallovits László. Az Alapszabályzat módosítva 2005. 02.28-i közgyűlés határozata alapján.

Eger, 2005. február 28.

Papp Jánosné
elnök

A Befektetési Szabályzatban a 2007. január 29-i közgyűlés határozata alapján az alábbi személyi változás vált szükségessé:

– 2 -

A DOBÓ KATICA NYUGDÍJAS SZERVEZET BEFEKTETÉSI SZABÁLYZATA

a 2007. január 29-i közgyűlés határozata alapján személyi változás miatt az alábbiak szerint módosult:

„Számlaforgalommal kapcsolatos aláírási joggal rendelkező személyek:”

– Egy személyben a mindenkori elnök Papp Jánosné helyett – Dr. Gallovits László elnök –
betétlekötési szerződést köthet, pénzfelvételt eszközölhet.

– Kettős aláírással a mindenkori alelnökök aláírási jogköre – Ferenczi Lajosné, Gyulai
Ferenc és Papp Jánosné – módosul.

Eger, 2007.május 6.

Dr. Gallovits László
elnök

A Befektetési Szabályzat a 2009. január 19-i közgyűlés határozata alapján személyi
változás miatt az alábbiak szerint módosul

– Egy személyben a mindenkori elnök Dr. Gallovits László helyett – Dr. Gyula Zoltán
elnök – betétlekötési szerződést köthet, pénzfelvételt eszközölhet.

– Kettős aláírással a mindenkori alelnökök névsorából Ferenczi Lajosné törölve, Dr
Gallovits László alelnökként aláírási jogkörrel rendelkezik.

Eger, 2009. január 19.

Dr. Gyula Zoltán
elnök

Tartalom: